Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2, část

Popis projektu

Tato investiční akce navazuje na první etapu nezbytných zásahů na území pohřebiště. Na tu Orlová v roce 2018 vynaložila necelých deset milionů korun. Díky tomu se podařilo vyřešit odvodnění spolu s rekonstrukcí chodníků ve spodní části hřbitova.

Orlovský hřbitov čekají další opravy chodníků a jejich odvodnění.

Jedná se o tyto parcely: 2702, 2703/1, 2707, 3311 v katastrálním území Orlová.

Stavbu realizuje: STAVBY S BAGRY s.r.o.,

Cena dle smlouvy o dílo činí: 13 164 800,- Kč včetně DPH

 

Časový harmonogram

2019 Záměr
2019 Příprava
2023 Realizace
Vybudování dešťové kanalizace v areálu hřbitova O/Město, 2, část