Revitalizace prostranství před nemocnicí

Popis projektu

Předmětem projektu je výstavba a rekonstrukce veřejného parkoviště, komunikace pro pěší a zpevněných ploch. Součástí stavby je zároveň odvodnění vsakovacích objektů, výstavba veřejného osvětlení a výsadba stromů a keřů.

Stavbu realizuje: EUROGAS a.s.

Cena dle smlouvy o dílo činí: 8 799 759,10 Kč s DPH

 

Časový harmonogram

2021 Záměr
2021 Příprava
2023 Realizace
Revitalizace prostranství před nemocnicí
Revitalizace prostranství před nemocnicí
Revitalizace prostranství před nemocnicí

Aktuality

NOVÉHO PROSTRANSTVÍ PŘED NEMOCNICÍ SE DOČKÁME NA JAŘE

Koncem srpna loňského roku město zahájilo stavbu Revitalizace prostranství před nemocnicí, jejímž cílem je nejen vybudování esteticky kultivovaných veřejných prostor, ale také rozšíření parkoviště, chodníků, rekonstrukce sítě veřejného osvětleni i ploch..