Demolice budovy „A“ – objekt č.p. 940 na ul. Energetiků v Orlové

Popis projektu

Město Orlová v současné době řeší využití komplexu veřejných budov na ul. Energetiků č. p. 940 v Orlové-Lutyni. Orgány města  rozhodly o  rekonstrukci 3 pavilónů a  demolici objektu A.  Celý areál byl postaven v roce 1976. Technický stav již neodpovídá současným požadavkům a všechny budovy  jsou velmi energeticky náročné.  Město zahajuje první etapu revitalizace tohoto areálu a to demolici nevyužívaného objektu. 

Předmětem projektu  je provedení demolice objektu „A“ č.p. 940 včetně úpravy plochy po demolici objektu, a to vybudováním nových chodníků s terénními a sadovými úpravami. Nově navžené zpevněné plochy chodníků budou provedeny z betonové dlažby.

Před zahájením stavby dojde ke kácení 2 stromů a budou provedeny nezbytné ořezy stromů a keřů.

Termín zahájení prací: leden 2024

Termín předání díla: červenec 2024

Kompletní dokumentace stavby je zveřejněna na https://bit.ly/dokumenty-940

 

Stavbu realizuje: POLANSKÝ s.r.o., Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava - Heřmanice,  IČO: 26949890

Cena demolice dle smlouvy o dílo činí: 1 209 994,40 Kč včetně DPH

Časový harmonogram

2023 Záměr
2023 Příprava
2024 Realizace
Demolice budovy „A“ – objekt č.p. 940 na ul. Energetiků v Orlové
Demolice budovy „A“ – objekt č.p. 940 na ul. Energetiků v Orlové
Demolice budovy „A“ – objekt č.p. 940 na ul. Energetiků v Orlové

Aktuality

PROSTOR KOLEM BEJBÁČKU SE MĚNÍ PŘED OČIMA

Budova bývalého K-centra definitivně zmizela a na místě se nyní nachází jen stavební suť, kterou budou pracovníci postupně likvidovat.