Koncepce Smart City Orlová - rozvojová strategie města

Proč Smart City?

V dnešní době, kdy městské oblasti čelí stále větším výzvám souvisejícím s urbanizací a udržitelností, nabývá využívání inteligentních městských řešení na významu. Tyto technologické inovace přispívají k efektivnímu řízení měst, zlepšují kvalitu života obyvatel a pomáhají řešit aktuální městské problémy. Město Orlová má zpracovanou koncepci Smart City Orlová - Strategie města, která slouží společně s akčním plánem jako strategický dokument. Město se pro období 2024 - 2027 prioritně zaměří na tyto tři oblasti:

  • Energetika
  • Komunikace s občany a značka města
  • Inovace procesů

Energetika

Protože je pro nás důležité držet krok s dobou v oblasti energetiky, rozhodli jsme se zavést plán využití obnovitelných zdrojů a materiálů pro úsporu vody. Ekologizace budov je potřebným krokem k udržitelné budoucnosti. Integrace fotovoltaických panelů na střechy a fasády budov umožňuje využívat obnovitelnou energii ze slunečního záření. Tyto zařízení představují elegantní způsob, jak přeměnit běžné budovy na ekologické a energeticky účinné stavby, a přispívají tak k ochraně životního prostředí a vytváření udržitelnější budoucnosti.

Korporátní identita

Korporátní identita ve státní správě hraje klíčovou roli při budování důvěry veřejnosti. Zdůrazňuje hodnoty transparentnosti, efektivity a služby občanům. Správně nastavená identita vytváří jednotnou image, která posiluje důvěryhodnost institucí. Kombinace vizuálních prvků, komunikace a hodnot organizace zlepšuje vnímání veřejnosti a zvyšuje zapojení občanů. Důkladná korporátní identita ve veřejné správě zajišťuje, že orgány jsou vnímány jako spolehlivé a profesionální, což přispívá k efektivnímu plnění jejich úkolů a podporuje kvalitní vztahy s občany.

Korporátní identita = Značka města

Inovace procesů

Inovace vnitřních procesů ve státní sféře prostřednictvím digitalizace je klíčem k efektivitě a modernizaci veřejných služeb. Zavedení digitálních nástrojů inovuje administrativní postupy, zrychluje komunikaci a zvyšuje transparentnost. Elektronické systémy umožňují rychlejší zpracování informací, čímž šetří čas a zvyšují přesnost údajů. Tyto inovace nejen zlepšují výkonnost orgánů veřejné správy, ale také posilují důvěru občanů v efektivitu veřejných služeb. Digitalizace vytváří moderní a dostupné prostředí, kde je prioritou efektivita a kvalita služeb pro občany.

Připojené dokumenty:

Koncepce Smart City Orlová - rozvojová strategie města PDF [2.16 MB]