Rekonstrukce chodníku na ulici Polní od čp. 966 po čp. 960 v Orlové - Lutyni“.

Rekonstrukce chodníku na ulici Polní od čp. 966 po čp. 960 v Orlové - Lutyni“.

Předmětem stavby je rekonstrukce chodníku, který se nachází na pravé straně podél ul. Polní. Součástí rekonstrukce jsou i další úpravy: úprava sjezdů k objektům čp. 966, 965, 149 a 641, rekonstrukci přístupového chodníku k objektu čp. 961 a úpravu vjezdu do obytné zóny na ul. U Kapličky (nový zpomalovací práh), vybudování zpevněných zálivů pro nový městský mobiliář (lavičky) a stávající kontejnery, osazení nových odpadkových košů. Stavební úpravy se budou týkat také parkovacích míst před objekty čp. 965 a čp. 962.

Termín realizace: srpen - listopad

Zhotovitel: KVAZAR a.s.

Cena díla dle smlouvy činí:  5 910 847,71 Kč s DPH

 Publikováno: 18.8.2021

Počet zhlédnutí: 87