Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě

Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě

Předmětem stavby je oprava povrchu komunikace v úseku 0,006 54 km - 0,707 01 km.  V rámci opravy dojde k frézování povrchu do hloubky 1000 mm a následně k pokládce dvou nových asfaltových vrstev celkové tloušťky 100 mm. Bude provedena demontáž stávajících silničních obrubníků a montáž nových.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Cena díla dle smlouvy činí:  3 384 450,25 Kč s DPH

Informace k technickému řešení  ZDEPublikováno: 14.9.2021

Počet zhlédnutí: 31