Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4 část

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4 část

Záměrem je regenerace veřejných prostor části sídliště V. etapy.  Tato etapa navazuje na předchozí části Regenerace panelového sídliště. Předmětem této části stavby je provedení stavebních úprav chodníků, komunikací, veřejného osvětlení včetně mobiliáře, řešení úpravy parkovacích míst to vše na ul. F.S.Tůmy v části od supermarketu BILLA po restauraci ATOM.

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

SO 101 - komunikace a parkoviště

SO 102 - chodníky a zpevněné plochy

SO 301 - přeložka vodovodního řádu

SO 401 - veřejné osvětlení

SO 801 - sadové úpravy, mobiliář

Termín realizace: říjen 2021 - květen 2022

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

Cena díla dle smlouvy činí:  14 096 496,94 Kč včetně DPH

Stavba bude spolufinancována z prostředků SFPI, program Regenerace panelových sídlišť ve výši 5 284 414 Kč.

Více informací k technickému řešení  ZDE

 

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4 část

Připojené dokumenty:

Situační výkres PDF [0.97 MB]


Publikováno: 1.10.2021

Počet zhlédnutí: 527