Omezování výskytu jmelí bílého pravého v zasažených lokalitách v Orlové-Městě

Omezování výskytu jmelí bílého pravého v zasažených lokalitách v Orlové-Městě

Předmětem prací je provedení odborných arboristických zásahů včetně likvidace dřevní hmoty na území města Orlová, a to konkrétně v Zámeckém parku a na území hřbitova. Kácení bude probíhat v období vegetačního klidu od 1.12.2021 - 15.3.2022.

Podrobně jsou úpravy řešeny projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Evou Mračanskou.

Termín realizace: prosinec 2021 - březen 2022

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek - Místek a.s.

Cena díla dle smlouvy činí: 2 295 128 Kč s DPH

Město na tento projekt získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Více informací k technickému řešení naleznete ZDEPublikováno: 15.3.2022

Počet zhlédnutí: 57