Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, Orlová-Lutyně

Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, Orlová-Lutyně

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající stezky pro chodce a cyklisty, včetně opravy navazujících zpevněných ploch a chodníků. Stezka je součástí cyklistické stezky, která vede od ulice Školní - Osvobození - Kpt. Jaroše. Její umístění je v centru města. Plochy jsou využívány jako hlavní pěší a cyklotrasy k přístupu do bytových  domů a k občanské vybavenosti.

Stávající stezka je ve špatném technickém stavu a má nejednotný povrch. Stezka je poškozená prasklinami, odprýskáním obrusné vrstvym, někde s propadlými místy.

V rámci realizace dojde také k úpravě dopravního značení a dodání hmatových prvků pro nevidomé a slabozraké.

Termín realizace: březen - červenec 2022

Zhotovitel: PROFIZA s.r.o.

Cena díla dle smlouvy činí: 3 764 310 Kč s DPH

Stezka pro chodce a cyklisty bude spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.Publikováno: 15.3.2022

Počet zhlédnutí: 126