Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové – Lutyni, 2. část

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové – Lutyni, 2. část

V roce 2018 byla zateplena část školy a provedena výměna oken. Jednalo se jeden pavilon učeben a tělocvičnu. V letošním roce bude zateplení školy pokračovat pod názvem „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové – Lutyni, 2. část".

ROK 2019

  • Budova jídelny: výměna otvorových výplní, zateplení obvodového a střešního pláště, oprava stávající zemnící soustavy a regulace otopné soustavy
  • Pavilon učeben: výměna okenních výplní, zateplení obvodového a střešního pláště, oprava stávající zemnící soustavy a regulace otopné soustavy
  • Spojovací chodba mezi jídelnou a učebnami: provedení nových omítek, provedení nové hydroizolační krytiny a výměna stávajícího zábradlí
  • Spojovací chodba mezi tělocvičnou a učebnami: zateplení obvodového a střešního pláště a oprava stávající zemnící soustavy.

Předpokládané období realizace: červen - zaří 2019

Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.

Cena dle smlouvy o dílo činí 11 230 962,17 Kč.

Informace k technickému řešení ZDE

Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové – Lutyni, 2. částRealizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové – Lutyni, 2. částRealizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové – Lutyni, 2. část

Publikováno: 30.5.2019

Počet zhlédnutí: 752