Realizace energetických úspor v objektech města Orlová - Lutyně - ZŠ U Kapličky 959, 1. část

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová - Lutyně - ZŠ U Kapličky 959, 1. část

V letošním roce bude zahájena 1. část realizace energetických úspor. V rámci této realizace bude provedeno zateplení učeben a dva přilehlé spojovací krčky.

  • Spojovací krček, schodiště – zateplení fasády, zateplení střechy, výměna oken, nový hromosvod
  • Pavilon učeben – zateplení fasády, zateplení střechy, nový hromosvod
  • Spojovací krček, schodiště – zateplení fasády, zateplení střechy, výměna vstupních dveří a oken, nový hromosvod.

Předpokládané období realizace: červen - zaří 2019

Zhotovitel: THERM, spol. s.r.o.

Cena dle smlouvy o dílo činí 9 357 112,00 Kč.

Informace k technickému řešení ZDE

Realizace energetických úspor v objektech města Orlová - Lutyně - ZŠ U Kapličky 959, 1. část

Publikováno: 30.5.2019

Počet zhlédnutí: 1175