Regenerace panelového sídliště na V. etapě v Orlové Lutyni - 2. část

Regenerace panelového sídliště na V. etapě v Orlové Lutyni - 2. část

 

V rámci stavby bude provedena úprava stávajících pozemních komunikací, umístění nových parkovacích stání v bezprostředním okolí ulic Dětmarovická a Adamusova.  Bude provedeno řešení nového systému pozemních komunikací pro pěší. Dojde k zpevnění ploch a  zpevnění ploch pro kontejnerová stání. Dále bude řešeno veřejné osvětlení a dětské hřiště s mobiliářem.

Stavba je rozdělena na tyto objekty:

  • komunikace a parkovací stání
  • chodníky a zpevněné plochy
  • veřejné osvětlení
  • sadové úpravy
  • dětské hřiště a mobiliář

Předpokládané období realizace: červen - prosinec 2019

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

Cena dle smlouvy o dílo je 8 348 461,63 Kč, dotace činí 4 004 266,00 Kč.

Informace k technickému řešení ZDEPřipojené dokumenty:

ETAPIZACE PDF [1.32 MB]


Publikováno: 14.6.2019

Počet zhlédnutí: 1459