"Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858" v Orlové - Lutyni

"Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858" v Orlové - Lutyni

Bude vytvořeno nové parkoviště na parcele č. 565 a 571 v katastrálním území Horní Lutyně s odvodněním a souvisejícími sadovými úpravami. Bude provedena přeložka telefonického kabelu a veřejné osvětlení.

Nově vznikne 37 parkovacích míst.

Předpokládané období realizace: březen - červenec 2019

Zhotovitel: Meccano, s.r.o.

Cena dle smlouvy o dílo činí 5 028 401,26 Kč.

Informace k technickému řešení ZDE

"Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858" v Orlové - Lutyni"Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858" v Orlové - Lutyni"Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858" v Orlové - Lutyni"Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858" v Orlové - Lutyni"Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858" v Orlové - Lutyni"Řešení statické dopravy za bytovými domy č.p. 854-858" v Orlové - Lutyni

Publikováno: 14.6.2019

Počet zhlédnutí: 854