Oprava chodníku u ZŠ Školní v Orlové- Lutyni včetně prostranství před ZŠ

Oprava chodníku u ZŠ Školní v Orlové- Lutyni včetně prostranství před ZŠ

Předmětem prací bude provedení poslední etapy rekonstrukce chodníků u prostranství U Moravy
a prostoru před základní školou. Budou vybourány stávající asfaltové a betonové plochy. Nový chodník bude ze šedé betonové dlažby navazující na již opravené plochy. Budou nově provedeny před školou nízké zídky se sedáky typově stejné jako na schodišti u Moravy. Přístupy do školy budou bezbariérové.

Předpokládané období realizace: červenec - říjen 2020

Zhotovitel: PROFIZA s. r. o.

Cena dle smlouvy o dílo činí 1 543 289,44 Kč včetně DPH

Informace k technickému řešení ZDEPublikováno: 13.7.2020

Počet zhlédnutí: 484