Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 – sanační opatření

Rekonstrukce parkovacího objektu č. 1 – sanační opatření

Letos bude realizována pouze první etapa, která má za cíl stabilizaci deformace parkovacího domu a to v rozsahu : zpevnění podloží tlakovou injektáží, vybudování pilotového podepření jižní stěny a pokleslé částí domu a přeložení kanalizačního řadu mimo objekt.

 Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty:

SO 01 -  stavební úpravy a konstrukce

SO 02 -  přeložka dešťové kanalizace

SO 03 -  příprava území – odpojení a připojení veřejného osvětlení

Termín realizace: únor - červen 2021 

Zhotovitel: TECHARSTAV s.r.o.

Cena díla dle smlouvy činí: 8 613 733,90 Kč s DPHPublikováno: 1.2.2021

Počet zhlédnutí: 313