Územní plánování

Změna č. 7 územního plánu Orlové byla vydána Zastupitelstvem města Orlové dne 18. 5. 2020 usnesením č. 270/11. Opatření obecné povahy č. j. MUOR 61446/2020 ze dne 26. 3. 2020, kterým byla změna vydána, nabylo účinnosti dne 11. 6. 2020.

Dokumentace změny je dostupná zde:

https://uloziste.muor.cz/index.php/s/8ndC9utRZI2LbJF (změna se týkala pouze textové části, nemá proto výkresovou část)

Úplné znění územního plánu je k dispozici zde:

https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan/13406-uzemni-plan-orlove-uplne-zneni-po-zmenach-c-1-2-3-4-5-a-7.html