Změna č. 5 územního plánu Orlové a úplné znění Územního plánu Orlové po změně

Zastupitelstvo města Orlové vydalo dne 17. 9. 2018 usnesením č. 652/31 Změnu č. 5 územního plánu Orlové.

V souldu s ustanovením § 55c stavebního zákona doručujeme tuto změnu územního plánu a úplné znění územního plánu po změně veřejnou vyhláškou.

Změna územního plánu nabude účinnosti dnem doručení, tzn. 15 dnů po vyvěšení na úřední desku úřadu.

Vzhledem k rozsahu nebude celá dokumentace vyvěšena na úřadni desce, ale bude k dispozici buď v tištěné podobě v kanceláři úřadu územního plánování, nebo v digitální podobě na níže uvedených odkazech:

Změna č. 5 územního plánu Orlové
https://uloziste.muor.cz/index.php/s/lcMro7N6FmqJFOr

Úplné znění Územního plánu Orlové po změně č. 5
https://uloziste.muor.cz/index.php/s/EAe4iy6XEfMNPXE


Počet zhlédnutí: 345