Územní plán obce Doubrava

Územní plán Doubravy vydaný formou opatření obecné povahy, ketré nabylo účinnosti dne 5. května 2011.

Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Doubravy (PDF)

Územní plán (ZIP)

Územní plán v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí na odboru výstavby MěÚ Orlová, Staré náměstí 76, Orlová – Město.Připojené dokumenty:

Zpráva o uplatňování územního plánu Doubravy PDF [0.11 MB]

Počet shlédnutí: 164