Územní plán Orlové


Územní plán Orlové - úplné znění po změně č. 5

27. května 2019

Územní plán Orlové - úplné znění po změně č. 5 územního plánu, která nabyla účinnosti 9. 10. 2018. Územní plán v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři úřadu územního plánování na odboru výstavby a životního prostředí, MěÚ Orlová, Staré náměstí 76, Orlová – Město.

Celý článek

Změna č. 5 územního plánu Orlové

27. května 2019

Změna č. 5 územního plánu Orlové byla vydána Zastupitelstvem města Orlové dne 17. 9. 2018 usnesením č. 652/31. Opatření obecné povahy č. j. MUOR 88067/2018 ze dne 23. 8. 2018, kterým byla změna vydána, nabylo účinnosti dne 9. 10. 2018.

Celý článek

Změna č. 4 územního plánu Orlové

27. května 2019

Změna č. 4 územního plánu Orlové byla vydána Zastupitelstvem města Orlové dne 20. 6. 2016. Opatření obecné povahy č. j. MUOR 29706/2016 ze dne 20. 6. 2016, kterým byla změna vydána, nabylo účinnosti dne 11. 7. 2016.

Celý článek

Změna č. 3 územního plánu Orlové

27. května 2019

Změna č. 3 územního plánu Orlové byla vydána Zastupitelstvem města Orlové dne 11. 12. 2013. Opatření obecné povahy č. j. MUOR 83997/2013 ze dne 12. 12. 2013, kterým byla změna vydána, nabylo účinnosti dne 6. 1. 2014.

Celý článek

Změna č. 2 územního plánu Orlové

27. května 2019

Změna č. 2 územního plánu Orlové byla vydána Zastupitelstvem města Orlové dne 24. 4. 2013. Opatření obecné povahy č. j. MUOR 29618/2013 ze dne 24. 4. 2013, kterým byla změna vydána, nabylo účinnosti dne 12. 5. 2013.

Celý článek

Změna č. 1 územního plánu Orlové

27. května 2019

Změna č. 1 územního plánu Orlové byla vydána Zastupitelstvem města Orlové dne 15. 2. 2012. Opatření obecné povahy č. j. MUOR 8838/2012 ze dne 15. 2. 2012, kterým byla změna vydána, nabylo účinnosti dne 6. 3. 2012.

Celý článek