Změna č. 1 územního plánu Orlové

Změna č. 1 územního plánu Orlové byla vydána Zastupitelstvem města Orlové dne 15. 2. 2012. Opatření obecné povahy č. j. MUOR 8838/2012 ze dne 15. 2. 2012, kterým byla změna vydána, nabylo účinnosti dne 6. 3. 2012.

Dokumentace změny je dostupná zde:
https://uloziste.muor.cz/index.php/s/sz0T5qQUEnlHbGE

Úplné znění územního plánu je k dispozici zde:
http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan/13406-uzemni-plan-orlove-uplne-zneni-po-zmene-c-5.html

 Publikováno: 27.5.2019