Změna č. 2 územního plánu Orlové

Změna č. 2 územního plánu Orlové byla vydána Zastupitelstvem města Orlové dne 24. 4. 2013. Opatření obecné povahy č. j. MUOR 29618/2013 ze dne 24. 4. 2013, kterým byla změna vydána, nabylo účinnosti dne 12. 5. 2013.

Dokumentace změny je dostupná zde:
https://uloziste.muor.cz/index.php/s/aFM4lm689dLJ76k

Úplné znění územního plánu je k dispozici zde:
http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan/13406-uzemni-plan-orlove-uplne-zneni-po-zmene-c-5.htmlPublikováno: 27.5.2019