Změna č. 3 územního plánu Orlové

Změna č. 3 územního plánu Orlové byla vydána Zastupitelstvem města Orlové dne 11. 12. 2013. Opatření obecné povahy č. j. MUOR 83997/2013 ze dne 12. 12. 2013, kterým byla změna vydána, nabylo účinnosti dne 6. 1. 2014.

Dokumentace změny je dostupná zde:
https://uloziste.muor.cz/index.php/s/n6nH2fg6pOrlciG

Úplné znění územního plánu je k dispozici zde:
http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan/13406-uzemni-plan-orlove-uplne-zneni-po-zmene-c-5.html

 Publikováno: 27.5.2019