Změna č. 4 územního plánu Orlové

Změna č. 4 územního plánu Orlové byla vydána Zastupitelstvem města Orlové dne 20. 6. 2016. Opatření obecné povahy č. j. MUOR 29706/2016 ze dne 20. 6. 2016, kterým byla změna vydána, nabylo účinnosti dne 11. 7. 2016.

Dokumentace změny je dostupná zde:
https://uloziste.muor.cz/index.php/s/5q0mSeFx2TRkbQ9

Úplné znění územního plánu je k dispozici zde:
http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan/13406-uzemni-plan-orlove-uplne-zneni-po-zmene-c-5.htmlPublikováno: 27.5.2019