Změna č. 5 územního plánu Orlové

Změna č. 5 územního plánu Orlové byla vydána Zastupitelstvem města Orlové dne 17. 9. 2018 usnesením č. 652/31. Opatření obecné povahy č. j. MUOR 88067/2018 ze dne 23. 8. 2018, kterým byla změna vydána, nabylo účinnosti dne 9. 10. 2018.

Dokumentace změny je dostupná zde:
https://uloziste.muor.cz/index.php/s/lcMro7N6FmqJFOr

Úplné znění územního plánu je k dispozici zde:
http://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan/13406-uzemni-plan-orlove-uplne-zneni-po-zmene-c-5.html

 Publikováno: 27.5.2019