Územní plán Orlové - úplné znění po změně č. 5

Územní plán Orlové - úplné znění po změně č. 5 územního plánu, která nabyla účinnosti 9. 10. 2018.

Územní plán v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři úřadu územního plánování na odboru výstavby a životního prostředí, MěÚ Orlová, Staré náměstí 76, Orlová – Město.Připojené dokumenty:

01 Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Orlové (PDF) PDF [0.17 MB]
02 Opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna č. 1 územního plánu Orlové (PDF) PDF [0.34 MB]
03 Opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna č. 2 územního plánu Orlové (PDF) PDF [0.21 MB]
05 Opatření obecní povahy, kterým byla vydána změna č. 3 územního plánu Orlové (PDF) PDF [0.48 MB]
04 Zpráva o uplatňování územního plánu Orlové za období 2009 - 2013 PDF [0.10 MB]
06 Opatření obecní povahy, kterým byla vydána změna č. 4 územního plánu Orlové (PDF) PDF [0.72 MB]
07 Zpráva o uplatňování územního plánu Orlové za období 2013 - 2017 PDF [6.28 MB]
08 Opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna č. 5 územního plánu Orlové (PDF) PDF [0.85 MB]
10 Úplné znění územního plánu Orlové po změně č. 5 - hlavní výkres PDF [12.23 MB]
11 Úplné znění územního plánu Orlové po změně č. 5 - výkres základního členění území PDF [7.95 MB]
12 Úplné znění územního plánu Orlové po změně č. 5 - výkres veřejně prospěšných staveb PDF [5.78 MB]
13 Úplné znění územního plánu Orlové po změně č. 5 - kodinační výkres PDF [13.42 MB]
09 Úplné znění územního plánu Orlové po změně č. 5 - textová část PDF [1.34 MB]


Publikováno: 27.5.2019