Územní studie


Územní studie Doubrava - Dědina

27. května 2019

Územní studie Doubrava - Dědina byla jako podklad pro případnou změnu územního plánu Doubravy zpracována v letech 2016 - 2018. V březnu 2018 bylo schváleno její využití pro územně plánovací činnost.

Celý článek

Územní studie krajiny ORP Orlová

27. května 2019

Územní studie krajiny ORP Orlová je odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území, s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Celý článek