Územní studie Doubrava - Dědina

Územní studie Doubrava - Dědina byla jako podklad pro případnou změnu územního plánu Doubravy zpracována v letech 2016 - 2018. V březnu 2018 bylo schváleno její využití pro územně plánovací činnost.

Do studie v tištěné podobě je možné nahlédnout v kanceláři úřadu územního plánování a na stavebním úřadě v Doubravě. Dálkově lze do studie nahlédnout zde:Připojené dokumenty:

Textová část PDF [0.47 MB]
Hlavní výkres, limity PDF [0.39 MB]
Doprava PDF [0.39 MB]
Vodní hospodářství PDF [0.32 MB]
Energetika PDF [0.32 MB]
Etapizace PDF [0.17 MB]
Širší vztahy PDF [1.32 MB]
Vlastnické vztahy (2018) PDF [0.10 MB]
Vzorový řez PDF [0.14 MB]
Výkres předpokládaných záborů půdy PDF [0.06 MB]


Publikováno: 27.5.2019

Počet zhlédnutí: 644