Strategický plán města

Orlová, město pro tebe

Odbor rozvoje a investic podal v roce 2016 žádost o dotaci na projekt „Orlová a Petřvald – řídíme strategicky a společně“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002958) v rámci kterého měl být zpracován nový strategický plán města. Projekt prošel úspěšně hodnocením a byl schválen k financování.

Projekt byl zahájen v roce 2017. Do tvorby strategického plánu byla zapojená Řídící skupina pro zpracování strategického plánu ekonomického a územního rozvoje města Orlová na léta 2017-2033 (dále jen řídící skupina), která byla jmenována Radou města Orlová.

Městská infrastruktura

 • Město dopravně dostupné
 • Město čistého ovzduší a veřejné zeleně
 • Příjemné město k životu pro všechny generace

Kvalita života ve městě

 • Město rekreačního a výkonnostního sportu
 • Město kulturního a volnočasového využití pro všechny

Město a lidé

 • Atraktivní a příjemné místo k životu, které svými kvalitami přitahuje vzdělání a odborně zdatné občany
 • Město, kde se lidé nebojí zestárnout a kde jsou sociální služby dostupné všem cílovým skupinám
 • Město, na jehož minulost jsou občané hrdí, s jehož současnou podobu se identifikují a na jehož budoucnosti se chtějí aktivně podílet

Bezpečnost ve městě

 • Město bezpečné pro život

Městská infrastruktura

 • Město dopravně dostupné
 • Město čistého ovzduší a veřejné zeleně
 • Příjemné město k životu pro všechny generace

Kvalita života ve městě

 • Město rekreačního a výkonnostního sportu
 • Město kulturního a volnočasového využití pro všechny

Město a lidé

 • Atraktivní a příjemné místo k životu, které svými kvalitami přitahuje vzdělání a odborně zdatné občany
 • Město, kde se lidé nebojí zestárnout a kde jsou sociální služby dostupné všem cílovým skupinám
 • Město, na jehož minulost jsou občané hrdí, s jehož současnou podobu se identifikují a na jehož budoucnosti se chtějí aktivně podílet