Akční plán

V návaznosti na strategický plán byl zpracován Akční plán, který obsahuje podrobné aktivity, termín realizace a přibližné finanční náklady. 

Akční plán obsahuje dílčí aktivity, ať už se jedná o rekonstrukci chodníků, vytvoření parkovacích míst, vytvoření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, vybudování trati pro in-line bruslení a skateparku, naučné stezky, rozšíření kamerového systému ve městě a spousty dalších aktivit, které uspokojí potřeby občanů všech věkových kategorií.

Aktualizace akčního plánu bude předložena zastupitelstvu města vždy v měsíci červnu daného roku.

Připojené dokumenty:

Aktualizace Akčního plánu na období 2018-2021 schválená ZMO dne 17.6.2019 PDF [0.79 MB]
Akční plán na období 2018-2021 schválený dne 17.9.2018 PDF [0.82 MB]
Aktualizace Akčního plánu na období 2018-2021 schválená ZMO dne 22.6.2020 PDF [0.42 MB]
Aktualizace Akčního plánu schválená ZMO dne 21.6.2021 PDF [0.23 MB]
Akční plán SPRM schváleno ZMO dne 20.6.2022 PDF [0.25 MB]
Akční plán
Akční plán
Akční plán
Akční plán
Akční plán