koNCEPCE SPORTU ve městě orlová

Pro strategickou oblast "Sport" byla zpracována Koncepce sportu ve městě Orlová, jejiž realizací se bude zabývat společnost HRAT, s.r.o., se kterou město již uzavřelo smlouvu.

Koncepce sportu ve městě Orlová byla schválená Zastupitelstvem města Orlová dne 18.06.2018.

Cíle a očekávané výsledky Koncepce sportu

Cílem zpracování Koncepce bylo vytvoření komplexního analytického a koncepčního materiálu zabývajícího se problematikou sportu na území města Orlové, přičemž oblast sportu vnímáme jako klíčový nástroj prevence kriminality, kdy nabízí mladým lidem smysluplnou alternativu trávení volného času.


Cílem této koncepce bylo vytvořit střednědobý rámec rozvoje a podpory sportu, jenž bude vycházet ze současných společenských trendů ve sportu, potřeb lokálních obyvatel, sportovních klubů, vybavenosti města, managementu sportovních zařízení či ekonomické analýzy financování sportu.


Výsledkem je návrh vize, záměrů, cílů i konkrétních opatření zajišťujících efektivní alokaci veřejných zdrojů a využívání externalitních efektů plynoucích z veřejné podpory sportu.

Koncepci sportu zpracovala společnost HRAT, s.r.o.

Koncepce sportu ve městě Orlová

Analytická část ke stažení ZDE

Návrhová a implementační část ke stažení ZDE

Akční plán 2018-2021 ke stažení ZDE