současný stav realizace

 Byla vytvořena analytická a návrhová část. Analytická část popisuje stávající stav města. Návrhová část pak pomocí vizí, cílů a opatření stanovuje budoucí směřování města. Strategický plán rozvoje města Orlová na období 2018-2033 byl schválen Zastupitelstvem města Orlová dne 19. 2. 2018. Zároveň byl zastupitelstvem města zřízen Výbor pro strategické plánování a rozvoj města Orlová, který má  na starosti aktualizaci, vyhodnocování plnění a další činnosti související se strategickým plánem. Dne 17.09.2018 byl Zastupitelstvem města Orlová schválen Akční plán naplňování strategického plánu rozvoje města Orlová na období 2018-2021