Vize města

"Orlová, město pro Tebe."

Vize ve strategických oblastech

1. Orlová, město dopravně dostupné.

2. Orlová, město čistého ovzduší a veřejné zeleně.

3. Orlová, příjemné město k životu pro všechny generace.

Vize ve strategických oblastech

1. Orlová, město rekreačního a výkonostního sportu.

2. Orlová, město kulturního a volnočasového vyžití pro všechny.

Vize ve strategických oblastech

1. Orlová jako atraktivní a příjemné místo k životu, které svými kvalitami přitahuje vzdělaní a odborně zdatné občany.

2. Orlová jako město, kde se lidé nebojí zestárnout a kde jsou sociální služby dostupné všem cílovým skupinám.

3. Orlová jako město, na jehož minulost jsou občané hrdí, s jehož současnou podobou se identifikují a na jehož budoucnosti se chtějí aktivně podílet.

Vize ve strategických oblastech

1. Orlová, město bezpečné pro život.